Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Globetel Oy (jäljempänä “Globetel”)
Y-tunnus 1094711-8

Melkonkatu 18, 00210 HELSINKI
Puh. 09-2289100

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Maare Suojanen, puh. 09-2289100
maare suojanen(a)www.globetel.fi

Rekisterin nimi

Globetelin asiakastietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde.

Rekisterin käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, liittymänumero, tunnistautumistiedot, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma-, ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

Säännönmukaiset tiedonlähteet

 • Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

 • Globetel voi luovuttaa asiakastietoja myös yhteistyökumppaneilleen voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.
 • Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Globetelin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.
 • Globetel voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Globetel huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

 • Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.
 • Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
ja allekirjoitettuna osoitteella:

Globetel Oy
Melkonkatu 18
00210 Helsinki